สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ค.ศ.2018 ผู้นำคริสตจักรแบ๊พติสแห่งรัฐมานีปัว ประเทศอินเดีย มาเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานพันธกิจ คจ. ภาคที่ 1 และเยี่ยมเยียนคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ โดย ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาสภาคริสตจักรฯ ต้อนรับ