ค่ายเยาวชนทั่วประเทศ 2019

CCT THE NEXT GEN โยชูวา 1:1 - 7.

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2019 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก.

สมัครเข้าร่วมค่าย ยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดค่าย

โครงการค่ายเยาวชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยใช้หัวข้อว่า "CCT THE NEX GEN" จากพระธรรม โยชูวา 1:1-7 (เยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวไปรับใช้พระเจ้า) ในโครงการค่ายเยาวชนทั่วประเทศ.

อ่านต่อ... »

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ในระบบ เพื่อแจ้งที่นั่งในการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นจึงให้ผู้ที่สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน.

อ่านต่อ... »

ขั้นตอนการชำระเงิน/ตรวจสอบสถานะ

ขั้นตอนการชำระเงินสามารถทำการส่งข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงินและแนบสลิปการโอนเงินเข้าในระบบเพื่อยืนยันการชำระเงินการเข้าร่วมโครงการ ส่วนการตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมค่ายสามารถทำได้แล้ว สามารถใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนและวันเกิดของผู้สมัครในการตรวจสอบสถานะในระบบได้.

อ่านต่อ... »