• รีทรีตบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ในหัวข้อ  "จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ"
  • สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • อาคาร 75 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • รีทรีตบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ในหัวข้อ "จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ"
  • การปรเะชุมคณะกรรมกาอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2014
  • อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย

พระธรรมประจำวันที่ 24-09-2014

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

2 โครินธ์ 1:3-4

Read more...

คำเทศนา

ติดสนิทกับพระเจ้า

ยอห์น 15:1-17
โดย: ศจ. วิลเลียม เจ. โยเดอร์

ผู้มีชีวิตที่ทรงคุณค่า

ลูกา 6:17-26
โดย: ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น

แนะนำคริสตจักร

คริสตจักรเบ็ธเอล

ชื่อ คริสตจักรเด่นพระพร
ที่อยู่ 470/4 หมู่ 3 ชุมชนบ้านสันป่าเลียง ซอยสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์  -
สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่
สถาปนาเป็นคริสตจักร -

Read more...

ความดีของเพื่อนมีค่าแก่การเก็บรักษา

Posted in บทความหนุนใจ


           เพื่อนสองคนเดินทางไปในทะเลทราย ระหว่างทางเกิดทะเลาะกัน เพื่อนคนที่หนึ่งตบหน้าเพื่อนคนที่สอง เพื่อนคนที่สองไม่โต้ตอบอะไรเพียงแต่ก้มลงเขียนบนทรายว่า "วันนี้ถูกเพื่อนตบหน้า"

 แล้วทั้งสองก็เดินทางต่อไป ไปเจอแหล่งน้ำ ทั้งสองดีใจสุดขีดต่างก็กระโดดลงไปในแหล่งน้ำนั้น แต่เพื่อนคนที่สองเกิดสำลักน้ำ กำลังจะจมน้ำ เพื่อนคนที่หนึ่งเข้าไปช่วยได้ทันเวลา เพื่อนที่สองจึงสกัดตัวหนังสือไว้ที่ก้อนหินว่า วันนี้เพื่อนช่วยชีวิตเราไว้

 

เมื่อเดินต่อไปเพื่อนคนที่หนึ่งสงสัยการเขียนของเพื่อนที่สองว่าทำไมจึงเขียนข้อความทั้งสองอย่างนั้น ไม่เหมือนกัน เพื่อนคนที่สองตอบว่า ความเจ็บปวดเขียนบนผืนทราย ไม่นานสายลมก็พัดลบรอยหายไปได้ ส่วนความดี เขียนไว้บนศิลา ที่ไม่มีสิ่งใดจะลบเลือนมันออกไปได้

อยากให้คำพูดนี้เป็นคำพูดของเราทุกคน และเป็นการกระทำของเราทุกเมื่อเชื่อวัน เพราะที่พบอยู่แทบทุกวันทุกหนทุกแห่ง คือการที่เขียนความแค้นไว้ในศิลา หรือจารึกไว้ในหัวใจ คิดแต่เพียงว่า แค้นนี้ต้องชำระ หรือถ้าไม่ได้แก้แค้นก็จะไม่นอนตายตาหลับ คือจะแค้นไปถึงชาติหน้าโน่น ความเจ็บปวด ความโกรธ ความเสียใจ หรือแม้ความเจ็บแค้นย่อมมีแก่มนุษย์ปุถุชนเยี่ยงเราท่านทุกคน ต่างกันที่การจัดการกับสิ่งเหล่านั้นต่างหาก หากมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็บันทึกมันไว้ได้ แต่ให้บันทึกไว้บนทราย ให้มันสามารถลบเลือนหายไปได้ด้วยสายลม ส่วนคุณความดีที่ได้รับจากผู้อื่น จะมากจะน้อย ก็ให้บันทึกไว้ในดวงใจ เหมือนสกัดไว้บนศิลา แม้สายลมแสงแดดแห่งกาลเวลาก็ไม่อาจทำให้ลบเลือนไปได้ หากเราทำกันได้ สวรรค์ก็อยู่ท่ามกลางเรานี่เอง

ศจ.ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น
ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย