ข่าวคริสตจักรภาค/คริสตจักรท้องถิ่น

อนุชนคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย 

การประชุมสมัชชากระเหรี่ยงแบ๊พติสต์ในประเทศไทย 

ประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย 

งานฉลอง 100 ปี คริสตจักรที่ 1 วียงเชียงราย 

อนุชนคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่