สถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.cmis.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/cmis.th/
  13 ถนนเชตุพน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-242027 โทรสาร 053-2424556
  อีเมล: info@cmis.ac.th, director@cmis.ac.th