...

หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอนุชน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) สนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนคริสเตียนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ ทั้งในคริสตจักรและชุมชน


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานอนุชน สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/people/หน่วยงานอนุชน-สภาคริสตจักรในประเทศไทย/100007904025261
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย 29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานอนุชน