หน่วยงานพันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โครงสร้างการบริหารสำนักงานพันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย

...


ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.oemcct.info/
  10 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-242558 053-243059 053-243782 โทรสาร 053-247103
  อีเมล: oemcct@yahoo.com , oemcct@hotmail.comwww.oemcct.in.th
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารสำนักงานพันธกิจการศึกษา