หน่วยงานทรัพย์สิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Car SYS ให้แก่บุคลากร / หน่วยงานต่าง ๆ ในสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีทีม IT สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้บรรยายและแนะนำขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ