สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วารสารห้องชั้นบน

ห้องชั้นบนภาษาไทย ฉบับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2018

ห้องชั้นบน

ห้องชั้นบนภาษาไทย ฉบับเดือน กันยายน-ตุลาคม 2018

ห้องชั้นบน

ห้องชั้นบนภาษาไทย ฉบับ กรกฏาคม-สิงหาคม 2018

ห้องชั้นบน

ห้องชั้นบนภาษาไทยฉบับ พฤษภาคม-มิถุนายน 2018

ห้องชั้นบน

ห้องชั้นบนภาษาไทย ฉบับ มีนาคม - เมษายน 2018

ห้องชั้นบน

ห้องชั้นบนภาษาไทย ฉบับ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018

ห้องชั้นบน

ห้องชั้นบน ฉบับเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2017

ห้องชั้นบน

เดือน กันยายน-ตุลาคม 2017

ห้องชั้นบน

ก.ค.- ส.ค. 2017

ห้องชั้นบน

พ.ค-มิ.ย/2017

ห้องชั้นบน

มี.ค-เม.ย/2017

ห้องชั้นบน

มค-กพ/2017

ห้องชั้นบน