ห่วงใยชุมชน…โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องในชุมชน ในสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 จึงร่วมมือร่วมใจกันบรรเทาความเดือดร้อน โดยมอบข้าวกล่องพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 150 ชุด ให้กับชุมชนบริเวณแยกมหานคร เขตบางรัก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  (ปชส.รพ.กรุงเทพคริสเตียน/รายงาน)