กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาและบริษัทไชน่าไทยทัวร์ จำกัด ร่วมใจต้านภัย COVID-19 โดยเข้ามอบหน้ากากอนามัยและถุงมือให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวนอย่างละ 1,000 ชิ้น