เกี่ยวกับ

พันธกิจ

รายละเอียด . . .

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด . . .

คณะผู้บริหาร

รายละเอียด . . .

ประวัติศาสตร์

รายละเอียด . . .

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหน่วยงาน

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

วารสาร

ข่าวคริสตจักร

รายละเอียด . . .

ห้องชั้นบน

รายละเอียด . . .

สานสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

เอกสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

บทความ

วันสำคัญประจำเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2019
01 ถึง 01 วันแรงงานแห่งชาติ
06 ถึง 06 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/มูลนิธิแห่งคริสตจักรในประเทศไทย
07 ถึง 07 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 7/2019
09 ถึง 09 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/มูลนิธิแห่งคริสตจักรในประเทศไทย
12 ถึง 12 วันระลึกโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
13 ถึง 13 พระราชพิธีพืชมงคล
18 ถึง 18 วันวิสาขบูชา
19 ถึง 19 วันระลึกหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
20 ถึง 20 ชดเชยวันวิสาขบูชา
22 ถึง 22 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 8/2019
30 ถึง 30 วันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ