เกี่ยวกับ

พันธกิจ

รายละเอียด . . .

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด . . .

คณะผู้บริหาร

รายละเอียด . . .

ประวัติศาสตร์

รายละเอียด . . .

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหน่วยงาน

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

วารสาร

ข่าวคริสตจักร

รายละเอียด . . .

ห้องชั้นบน

รายละเอียด . . .

สานสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

เอกสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

บทความ

วันสำคัญประจำเดือน มกราคม ค.ศ. 2019

01 - 01 วันขึ้นปีใหม่
12 - 12 วันเด็กแห่งชาติ
13 - 13 วันระลึกโรงพยาบาลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
20 - 20 วันอธิษฐานเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชน
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

320 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเถวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6012

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตน์โกสนทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244385 ต่อ 404

สำหรับผู้ดูแลระบบ