คริสตจักรภาค

สภาคริสตจักรในประเทศไทยคริสตจักรภาค มีทั้งหมด 22 ภาค ดังนี้

1). คริสตจักรภาคที่ 1
2). คริสตจักรภาคที่ 2
3). คริสตจักรภาคที่ 3
4). คริสตจักรภาคที่ 4
5). คริสตจักรภาคที่ 5
6). คริสตจักรภาคที่ 6
7). คริสตจักรภาคที่ 7
8). คริสตจักรภาคที่ 8
9). คริสตจักรภาคที่ 9
10). คริสตจักรภาคที่ 10
11). คริสตจักรภาคที่ 11
12). คริสตจักรภาคที่ 12
13). คริสตจักรภาคที่ 13
14). คริสตจักรภาคที่ 14
15). คริสตจักรภาคที่ 15
16). คริสตจักรภาคที่ 16
17). คริสตจักรภาคที่ 17
18). คริสตจักรภาคที่ 18
19). คริสตจักรภาคที่ 19
20). คริสตจักรภาคที่ 20
21). คริสตจักรภาคที่ 21
22). คริสตจักรภาคที่ 22
23). คริสตจักรภาคที่ 23
24). คริสตจักรภาคที่ 24
คริสตจักรภาค

1

...
คริสตจักรภาคที่ 1
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  10/4 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทร: 0-5324-1167 โทรสาร 0-5324-3511
  อีเมล: -2

...
คริสตจักรภาคที่ 2
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : https://www.facebook.com/pak02.cct
  627 ถ.วิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  โทร: 0-5371-2635 โทรสาร 0-5374-0534
  อีเมล: -3

...
คริสตจักรภาคที่ 3
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  129 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
  โทร: 0-5431-3878 โทรสาร 0-5431-3878
  อีเมล: -4

...
คริสตจักรภาคที่ 4
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  1/3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
  โทร: 0-5453-4582 โทรสาร 0-5462-5077
  อีเมล: -5

...
คริสตจักรภาคที่ 5
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  ตู้ ปณ.37 อ.เมือง จ.น่าน 55000
  โทร: 0-5477-1882
  อีเมล: -


6

...
คริสตจักรภาคที่ 6
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร: 0-2214-6028 โทรสาร 0-2214-6031
  อีเมล: -7

...
คริสตจักรภาคที่ 7
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  โทร: 0-2746-1104 โทรสาร 0-2398-7787
  อีเมล: -8

...
คริสตจักรภาคที่ 8
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  90 ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร: 0-3240-2471
  อีเมล: -9

...
คริสตจักรภาคที่ 9
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  ตู้ ปณ.18 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  โทร: 0-7534-1945
  อีเมล: -10

...
คริสตจักรภาคที่ 10
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  41 หมู่ 3 ซอย 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ชุมชนทวีรัตน์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  โทร: 0-5375-0886 โทรสาร 0-5371-3816
  อีเมล: -11

...
คริสตจักรภาคที่ 11
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  18/41-42 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทร: 0-3424-4288
  อีเมล: -12

...
คริสตจักรภาคที่ 12
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร: 0-2215-5595
  อีเมล: -13

...
คริสตจักรภาคที่ 13
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  153 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทร: 0-4226-6464
  อีเมล: -14

...
คริสตจักรภาคที่ 14
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  32/1 หมู่ 13 บ้านป่ากล้วย ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
  โทร: 0-5312-4547
  อีเมล: -15

...
คริสตจักรภาคที่ 15
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  681 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  โทร: 0-5448-1330
  อีเมล: -16

...
คริสตจักรภาคที่ 16
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  73 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
  โทร: 0-3468-8007
  อีเมล: -


17

...
คริสตจักรภาคที่ 17
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  24 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
  โทร: 0-7522-2311
  อีเมล: -18

...
คริสตจักรภาคที่ 18
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  47 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ซ.3 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทร: 0-5324-2854
  อีเมล: -


19

...
คริสตจักรภาคที่ 19
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  47 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ซ.3 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทร: 0-5324-2854 โทรสาร 0-5324-7246
  อีเมล: -


20

...
คริสตจักรภาคที่ 20
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  3 หมู่ 10 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  โทร: -
  อีเมล: -21

...
คริสตจักรภาคที่ 21
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  194 หมู่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  โทร: -
  อีเมล: -22

...
คริสตจักรภาคที่ 22
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
  603/2 หมู่ 3 บ้านดอย ซ.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  โทร: -
  อีเมล: -


23

...
คริสตจักรภาคที่ 23
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
   -
  โทร: -
  อีเมล: -


24

...
คริสตจักรภาคที่ 24
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : -
  Facebook : -
   -
  โทร: -
  อีเมล: -