...

ฝ่ายประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มีมติโอนย้ายหน่วยงานจดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์ฯ เข้ากับหอจดหมาย มหาวิทยาลัยพายัพตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 โดยให้โอนบุคลากรไปด้วย แต่บุคลากรหลายท่านไม่ขอโอนย้ายไปแต่ยังทำงานในสภาคริสตจักรในประเทศไทยในหน่วยงานอื่น ๆ ปัจจุบันฝ่ายประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ประจำสำนักเลขาธิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 – ปัจจุบัน)


วัตถุประสงค์ของฝ่ายประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย

  1) รวบรวม เก็บรักษา และให้บริการเอกสารซึ่งไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานของคริสตจักรคริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อการศึกษา และการอ้างอิงในการบริหารงาน
  2) ส่งเสริมการวิจัย ศึกษาวิจัย และแบ่งปันความรู้เรื่องอดีตของคริสตจักรไทย รวมทั้งส่งเสริมงานการอภิบาล และพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

   ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย 29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2

  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารฝ่ายจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์