สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
1. ฝ่ายอาคารสำนักงานกรุงเทพมหานครฯ
2. ฝ่ายอาคารสำนักงานเชียงใหม่

  โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเชียงใหม่

...


  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

   กรุงเทพ
  328/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทร : 02-214-6000-9
  อีเมล : [email protected]


   เชียงใหม่
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย 29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทร : +66-(0)53-243281
  อีเมล: [email protected]
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารฝ่ายอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ


  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารฝ่ายอาคาร 75 ปี เชียงใหม่