...

หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) สนับสนุน และส่งเสริมให้สตรีคริสเตียนมีบทบาทความรับผิดชอบในการเป็นพยานขององค์พระเยซูคริสต์ ทั้งในคริสตจักรและชุมชน


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/christianwomen.cct

  สำนักงานเชียงใหม่
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย 29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2 ต่อ 302, 303โทรสาร (053) 244-381

  สำนักงานกรุงเทพ
  อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง)แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
   โทร 02-214-600-9 โทรสาร 02 -214-6010

  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานสตรี