...

หน่วยงานสวัสดิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานสวัสดิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) รับผิดชอบ ดูแล รวบรวมเงินสะสมต่าง ๆ ของบุคลากรเพื่อบริหารการเงินให้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่เป็นสมาชิก
2) จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมแก่สมาชิก เช่นบำเหน็จ บำนาญ การบริการสุขภาพ และที่อยู่อาศัย ทั้งในขณะทำงานและหลังเกษียณอายุ
3) จัดให้มีเงินชดเชยแก่บุคลากรที่เป็นสมาชิกเมื่อออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ
4) สนับสนุน และส่งเสริมคริสตจักร หน่วยงานและสถาบัน จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้บุคลากร


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานสวัสดิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.cctbow.org
  Facebook : https://www.facebook.com/cctbow
  เลขที่ 10 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  โทร. (053) 243-617, (053) 240-309,(053)240-310, (053)249-887
  แฟกซ์. (053)246-447
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานสวัสดิการ