สถาบันสถานพยาบาล
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอยู่ในสังกัดพันธกิจการแพทย์จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

...
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Bangkokchristian Hospita

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.bch.in.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/BangkokChristianHospital/
  เลขที่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์ 02-6259000,02-2351000 โทรสาร 02-2362911
  อีเมล: [email protected]
  จำนวน 200 เตียง...
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม

THE BANGKOK CHRISTIAN HOSPITAL- NAKORNPATHOM

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://bchnhos.blogspot.com/
  Facebook : https://www.facebook.com/โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน-นครปฐม-168266643286330/
  เลขที่ 173 ถนน 25 มกรา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034-270080-5 โทรสาร 034-213456
  อีเมล: [email protected]
  จำนวน 90 เตียง...
โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

PRAE CHRISTIAN HOSPITAL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.phraechristian.com/
  Facebook : https://m.facebook.com/Phraechristian-Hospital-286586858057810/posts
  7 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  โทรศัพท์ 054-511017, 054-511494
  อีเมล: [email protected]
  จำนวน 66 เตียง...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

McCORMICK HOSPITAL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.mccormickhospital.com/web//
  Facebook : https://www.facebook.com/MccormickHospitalChiangmai/
  133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-921777 โทรสาร 053-921734
  อีเมล: [email protected], [email protected]
  จำนวน 400 เตียง...
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/mckeanseniorcenter/
  เลขที่ 68-69 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์ 053-124263,817170-1 โทรสาร 053-124264
  อีเมล: [email protected], [email protected]
  จำนวน 30 เตียง...
สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย

KWAIRIVER CHRISTIAN HOSPITAL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://sites.google.com/site/kwairiverchristianhospital/home
  Facebook : https://www.facebook.com/Kwai-River-Christian-Hospital-โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย-522400211156074/
  เลขที่ 71/1 หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
  โทรศัพท์ 034-688001-2 โทรสาร 034-688003
  อีเมล: [email protected]
  จำนวน 25 เตียง...
สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด

VANSANTVOORD HOSPITAL

  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : http://www.vansantvoord-hospital.com/
  Facebook : https://www.facebook.com/โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด-195092657691732/
  เลขที่ 129 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  โทรศัพท์ 054-217007 โทรสาร 054-222671
  อีเมล: [email protected]
  จำนวน 29 เตียง...
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.overbrook-hospital.com/
  Facebook : https://www.facebook.com/overbrookhospitalcr/
  เลขที่ 17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
  โทรศัพท์ 053-711366053-910100, 053-744882 โทรสาร 053-745168
  จำนวน 246 เตียง